Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τα οποία χρησιμοποιούνται για αποστολή και τιμολόγηση, παραμένουν στο αρχείο μας και δεν παραδίδονται επ' ουδενί λόγω σε τρίτους.

Ενημέρωση προς τους πελάτες μας μέσω e-mail για προσφορές, νέα προϊόντα κ.α. χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που οι ίδιοι μας έχουν δώσει γίνεται μόνο εάν έχουν συμφωνήσει οι ίδιοι κατά την εγγραφή τους στο σύστημα.